ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เจบิท ดอท เน็ต จํากัด

ได้รับโอกาสในการเป็นผู้มอบการบริการด้านการบริหารจัดการระบบโซลูชั่นและไอทีให้แก่องค์กร หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างๆของไทย หรือแม้แต่องค์กรระดับโลกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ความไว้วางใจเหล่านี้ล้วนเป็นความภาคภูมิใจอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่การันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานในการบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

calsonic
Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd.
axa
AXA Assistance Co., Ltd.
pathumwan
Pathumwan Institute of technology
sritong
Sritong Name Plate Co., Ltd.
dcap
District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.