OUR METHODOLOGY

การส่งมอบที่ครบครันครอบคลุม

ระบบไอทีโซลูชั่นทุกความต้องการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริการด้วยทีมงานมืออาชีพผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

Planning & Design

Assessment Consulting Service

  • Architecture

  • HM MW Technology

  • Network

  • Facility

Deployment

System Integration Service

  • Automation / Monitoring / IT Compliance

  • HW / OS / MW

  • DC / Public Cloud

Operation & Maintenance

System Management Service

  • Migration

  • Outsourcing

  • DC / Public Cloud

QUALITY SOLUTION

J-CONSULT

System and Network Management and Monitoring Solution

บริการออกแบบและติดตั้งระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ ดำเนินการติดตั้ง และตรวจสอบระบบ เครือข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และมีเสถียรภาพสูงสุด เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Coverage

System Management and Monitoring Tools – MS System Management (SCCM), Event Log AD-Audit, File Audit, Spectrum Storage management, PrintLimit, System Monitoring tool
Network Management and Monitoring Tools – Network Monitoring Tool, DNS Management, PROXY

J-SERVE

Hardware, Software and Accessories

หากคุณกำลังมองหาทีมงานเพื่อจัดทำระบบ IT เราคือผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการคุณตั้งแต่การออกแบบ จัดหาและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครวบวงจร

Coverage

System – Server, Storage
Network – Switch / Hub / Router, Wiring, Load Balance, Proxy
Accessories – UPS

J-RECOVERY

Data Backup and Recovery Solution

ดูแลทุกข้อมูลสำคัญของคุณไม่ให้สูญหายด้วยบริการออกแบบและจัดทำระบบการสำรอง (Backup) และกู้ข้อมูล (Recovery) ที่มีประสิทธิภาพ และมีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน

Coverage

BACKUP & DR-Site, Spectrum Backup
TAPE BACKUP, BACKUP ON CLOUD

J-SEC

System and Network Security

ความปลอดภัยของระแบบเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนโลกออนไลน์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร เราจึงออกแบบระบบบริหารความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายละความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อ และจากแหล่งข้อมุลที่เป้นอันตราย โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ที่ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้เข้ามาใช้งานเท่านั้น

Coverage

Firewall, END POINT, IPS, IDS, DLP, Web security

J-MAINTENANCE

Maintenance Agreement and Solutions Services

การดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นนั้น ระบบ และเครือข่ายขององค์กรต้องมีความพร้อมและมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ เราจึงออกแบบบริการ J-Maintenance เพื่อดูแล และตรวจสภาพความพร้อมของซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้ระบบของคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

Coverage

System and network Maintenance with assessment record, Preventive Maintenance, System and Network Monitoring
System and Network Management and Monitoring
Backup and Recovery
Network Security Solution

J-OUTSOURCE

Outsourced Operation Services

หากคุณกำลังมองหาผู้ดูแลระบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสำหรับระบบ และเครือข่ายของคุณ บริการ J-Outsources ของเราสามารถสรรหาบุคคลากรด้าน IT ครอบคลุมทุก ๆ ระบบที่องค์กรของคุณต้องการ ช่วยให้คุณลดความยุ่งยากในการสรรหาเจ้าหน้าที่ IT

Coverage

System Service Implement: AD, FILE SHARE, PROXY, DNS, DHCP, MAIL, EVENT-LOG, System monitor
Network Service: Endpoint, DLP, Network monitor
Service Operation support: Install PC, Migrate client -: mail, O365, deploy software agent,
Service Migrate: Vmware, Backup data, mail

J-CLOUD

Cloud Service

ปัจจุบันหลากหลายบริษัทมีระบบดำเนินงานและให้บริการในระบบ cloud กันมากขึ้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้มากขึ้น บริการ J-cloud จึงถูกออกแบบมาบนความเข้าใจด้านการจัดวางเครือข่ายตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานบนระบบ cloud computing ของคุณประสบความสำเร็จ

J-DEV

DevOps Service

บริการที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน เช่น การทำงานของระบบออโตเมชั่นที่ต้องเข้าใจลำดับการทำงานของเครื่องจักร รวมไปถึงการอัพเดทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ