บริษัท เจบิท ดอท เน็ต จํากัด

โดยบริษัท เจบิท ดอท เน็ต จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2551 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการไอทีโซลูชันสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อช่วยลูกค้าดูแล และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนระบบไอทีภายในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำพาให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นไร้ซึ่งปัญหากวนใจในด้านไอที
และเพื่อก้าวไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้บริษัทฯ จึงเดินหน้าค้นคว้าคัดสรรอุปกรณ์ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีด้านไอทีที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ผสานเข้ากับการจัดเตรียมทีมงานและบุคลากรคุณภาพผู้มีศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์คอยให้บริการลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ ซื่อตรง เพราะเรามุ่งหวังที่จะสร้างมาตรฐานและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา

MSP ที่ดี จะช่วยคุณทะลายข้อจำกัดด้าน IT และ
ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ทำไมต้อง J Bitz Dot Net

เหตุผล 5 ประการที่คุณควรเลือก J Bitz Dot Net Co.,Ltd. เป็นผู้ให้บริการจัดการ
ระบบ IT (MSP: IT Managed Service Providers)

Developer

พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับองค์กร

Infrastructure is On Demand

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะนำมาสู่การเติบโตและความมั่นคง

Proactivity

ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

Predictable Costs

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้

Expert Guide

MSP ที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นอนาคต

  • Developer : พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ไม่ว่าการใช้งานหรือรูปแบบที่คุณต้องการเป็นอย่างไร นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโค้ดทุกรูปแบบ พร้อมช่วยทำให้ความต้องการของคุณเป็นจริง
  • Infrastructure is On Demand : โครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะนำมาสู่การเติบโตและความมั่นคงของบริษัท พร้อมให้คุณสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมวางแผนและจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
  • Proactivity : เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ และสร้างผลกำไรสูงสุด J Bitz Dot Net Co.,Ltd. จึงดำเนินงานในเชิงรุกสำหรับการตรวจสอบและคาดการณ์ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขอย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้การดำเนินงานของคุณต้องชะงักลง
  • Predictable Costs : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสามารถกำหนดได้ตามเงื่อนไขที่คุณต้องการ เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียมที่ซุกซ่อนอยู่
  • Expert Guide : MSP ที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นอนาคตและก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง